MENU

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Foto’s gemaakt door Elke Vanhemelryck fotografie kunnen steeds gepubliceerd worden op website, facebook en instagram. Indien u dit niet – of slechts in beperkte mate – wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. Bij ziekte of onverwachte omstandigheden waarbij de fotoshoot niet kan doorgaan, wordt er in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken. Is dit niet mogelijk (bv. bij een huwelijksreportage) dan zoekt de fotograaf een andere beschikbare fotograaf. Elke Vanhemelryck fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er geen andere fotograaf wordt gevonden.

3. De prijzen voor een fotoshoot en huwelijksreportage kunnen elk moment worden aangepast. Echter, de prijs die reeds afgesproken werd met de klant blijft ongewijzigd.

4. De foto’s genomen door Elke Vanhemelryck fotografie worden beschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven ten alle tijde intellectuele eigendom van de fotograaf. Na betaling van de factuur, heeft de klant het recht om de foto’s de gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De foto’s gebruiken voor commerciële doeleinden kan niet, tenzij anders werd afgesproken met de fotograaf en hier een gepaste vergoeding werd voor voorzien.

5. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen niet verkregen worden.

6. Foto’s die zijn beschermd met een watermerk mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er nooit worden afgesneden.

7. a. Fotoshoot: betaling gebeurt door middel van een factuur. Deze wordt verzonden samen met de link naar de online galerij waar de klant zijn/haar favoriete foto’s kan uitkiezen. Na betaling van de factuur worden de gekozen bestanden in volledige resolutie afgeleverd aan de klant.
b. Huwelijksreportage: bij boeking wordt er een voorschotfactuur ten bedrage van €200 bezorgd. Na de huwelijksreportage wordt het resterende bedrag gefactureerd. Na betaling worden de foto’s en het eventuele album afgeleverd.

8. In de prijs voor een fotoshoot of reportage zit steeds een verplaatsing tot 20km enkel inbegrepen vanaf de woonplaats van de fotograaf (Wolvertem) tot aan de locatie waar de foto’s zullen genomen worden. Extra verplaatsingen zullen gefactureerd worden aan 0,35 euro per kilometer.

9. De foto’s genomen tijdens de fotoshoot worden ten minste voor één jaar na de datum van de fotoshoot bijgehouden door de fotografe. Bij verlies kan de opdrachtgever de eerder afgeleverde digitale foto’s zonder vergoeding opnieuw opvragen bij de fotografe. Het is echter aangewezen dat de opdrachtgever ook een back-up maakt van de bestanden.

CLOSE